bławatek

31 tekstów – auto­rem jest bława­tek.

Sko­ro człowiek uczy się na błędach, to na sta­rość będę niesa­mowi­cie mądra. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2013, 00:17

Smak miłości nie zaw­sze jest słod­ki ... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 lutego 2013, 20:00

- Co to jest widzimisię?
- Coś z czym nie war­to wal­czyć, bo i tak nie wygrasz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 listopada 2012, 22:00

Chy­ba le­piej być nie­szczęśli­wym z bra­ku miłości,niż być nie­szczęśli­wym z osobą, którą się kocha. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 listopada 2012, 23:13

Nie dziw­ne, że człowiek nie ro­zumie pew­nych sy­tuac­ji, sko­ro sam w nich nie uczestniczy.
Opo­wie­dzieć film też można próbo­wać, lecz nig­dy nie od­da się dokład­nie te­go, co jest na ekranie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 listopada 2012, 22:28

Niesa­mowi­ta ta nasza paczka. Wychodzisz od nich i czu­jesz się jak­byś opuścił cyrk, a później i tak tam wra­casz i cie­szysz się, że do te­go cyr­ku należysz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 września 2012, 14:21

Życie pełne jest niewy­korzys­ta­nych okazji. 

myśl • 10 czerwca 2012, 23:25

To, że masz wrogów naj­częściej świad­czy o tym, że jes­teś w czymś nap­rawdę dobry! 

myśl • 15 maja 2012, 12:35

Cieka­wość pro­wadzi nie tyl­ko do piekła. Często jest również drogą do rozwoju. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 lutego 2012, 00:33

Nie lu­bimy, gdy do­pada nas gorzki stan niedomówień. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 lutego 2012, 22:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bławatek

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność